Bilişim Sanayicileri Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığı ile Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı “VOC TEST Merkezleri – III Hibe Programı” kapsamında desteklenen ve “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı (İESP SOP)” kapsamında yürütülen “Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar” projesinin kapanış konferansı, 20 Aralık’ta gerçekleşti.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali TOMBALAK, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Ebubekir ÇOLTU ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Elif Özlem BABABOĞLU’nun açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği etkinlikte TÜBİSAD Genel Sekreteri Meltem BAĞDATLI “Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar” projesinin sunumunu yaptı.

Projenin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörüne ve eğitim kurumlarına olumlu etkileri olacağını belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali TOMBALAK, “TÜBİSAD Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin (SBM) kurulması, sektördeki sınav ve belgelendirme yapısını daha etkili, şeffaf ve güvenilir hale getirecek. TÜBİSAD SBM faaliyetleri ile bireyler, uluslararası geçerliliği olan Meslekli Yeterlilik Belgesine sahip olacak. Bu, işgücünün becerilerini ve yeteneklerini ulusal ve uluslararası ortamda belgelemesini kolaylaştıracak ve sektördeki işverenler için nitelikli adayları işe almayı daha pratik hale getirecek. Bu sayede, hem istihdam konusunda daha fazla fırsat sunacak hem de sektörün gelişimine katkıda bulunacak bir döngü oluşturacağız. Proje tamamlandığında, BİT sektörünün ulusal yeterlilik sisteminin bir parçası haline gelmesini sağlayacağız” dedi.

Etkinlikte ayrıca 42 İstanbul Pedagoji Lideri Zehra Nur BERKARDA “Teknoloji ve Yetenek: Bilişim Sektöründeki İnsan Kaynağı Eğitimi – 42 İstanbul” başlıklı bir konuşma yaparken, Melon Danışmanlık Kurucusu, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Sure Köse ULUTAŞ “Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu”nun sonuçlarını paylaştı.

TÜBİSAD VOC-Test Merkezleri-III Hibe Projesi nedir?

VOC-Test Merkezleri–III Hibe Programı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen Hibe Programıdır. VOC – Test Merkezleri – Hibe Programı hibe projesi başvurusu, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAÜSEM) iş birliğiyle 27 Mayıs 2019 tarihinde başladı, Ocak 2020’de kabul edildi ve 5 Ekim 2020’de sözleşme imzalandı. Projenin hedefi, Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektöründe nitelikli ve sertifikalı işgücünün geliştirilmesidir.

Projenin orta vadeli etkileri şöyle: Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin revizyonu ve geliştirilmesini desteklemek, TÜBİSAD Sınav ve Belgelendirme Merkezinin kurulmasına katkı sağlamak, uygun, şeffaf ve kalite güvenceli sınav ve belgelendirme yapılarını etkinleştirerek verimli, sürdürülebilir ve güvenilir Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla TÜBİSAD BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir

Bültene ulaşmak için tıklayınız.

image