Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 1979 yılında kurulmuştur. Ülkemizde, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, yeni medya, internet ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil etmektedir. Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe %95’in üzerinde bir paya sahip olan, 200’e yakın TÜBİSAD üyesi şirket, Türkiye’de yıllık 189 milyar liralık ticaret hacmini yönetmektedir. Dernek faaliyetlerini genişletmek amacıyla 2007 yılında Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İktisadi İşletmesi kurulmuştur.

Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İktisadi İşletmesi Sınav ve Belgelendirme Merkezi, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında uygulanmakta olan “VOC-TEST Merkezleri III” Hibe Programı kapsamında desteklenen Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) – Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) “Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar Projesi” olarak kurulmuştur.

Sınav Merkezi, bilişim sektörüne yönelik sertifikalı iş gücünün geliştirilmesine, eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Proje kapsamında, TÜBİSAD ve BAUSEM’in yetkili kılındığı bilişim sektöründeki çeşitli meslekler için Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler oluşturulmuştur. TÜBİSAD ve BAUSEM, bilişim sektörünün mesleki standartlarına önemli katkılarda bulunan VOC-Test Merkezi (TÜBİSAD Sınav ve Belgelendirme Merkezi) ile Bilişim Sektörü sertifikalı işgücüne kavuşması hedeflenmektedir.