BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

SINAV ADAYLARI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AÇIK RIZA METNİ 

Sınav Adayları Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında Bilişim Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi (“TÜBİSAD İktisadi İşletmesi”) tarafından herhangi bir engelinizin olması halinde sizler için uygun sınav ortamının hazırlanması ve gerekli teçhizatın sağlanması amacıyla engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verilerinizin işlenmesini kabul ediyor musunuz?